Att Ge Tillbaka

Kanske den största anledningen till varför jag började läsa beteendevetenskap var att jag brinner för att utveckla människor. Att se glädjen och stoltheten hos en person som utvecklats ger en enorm energi.

Just därför är jag extra stolt idag när jag kan berätta att jag tackat ja till ett erbjudande att bli referensperson till studenter som studerar på det beteendevetenskapliga programmetMälardalens högskola.

Som referensperson är meningen att man ska fungera lite som en mentor och samtalspartner till studenterna. Det kan handla om frågor om hur jag upplevde det när jag lämnade skolan och kom ut i yrkeslivet. Ge studenter en inblick i mitt arbete och de arbetsuppgifter jag utför. Tanken är även att jag ska utifrån mitt perspektiv ska ge  stundenten möjlighet att diskutera vilka kompetenser som är viktiga för att de ska öka sin anställningsbarhet efter avslutade studier. Kort och gott bidra med min yrkeserfarenhet.

Jag ser det lite som var människas skyldighet att ge tillbaka när vi får tillfälle. Jag försöker ständigt att göra bra saker och vara transparent i allt jag tar mig till. Det är viktigt för mig både privat och i mitt yrkesliv. Jag skulle inte ha varit där jag är idag om inte människor skulle ha delat med sig av sina erfarenheter till mig. Ett av mina sätt att betala tillbaka till dem är att dela med mig av mina förvärvade kunksaper till andra. Att vara transparent och öppen är viktigt i mina ögon för att lyckas som ledare. Framförallt när man arbetar med förändringsarbeten.

När jag ändå är inne på att göra bra saker eller Do good shit som Joakim Jardenberg (@jocke) vill jag tipsa om hans tal från webbdagarna 2012 som just handlar om att göra bra saker. Jag vill även tipsa om Johan Lange (@johanlange) och hans introduktionsvideo till hans LUCK-koncept som handlar om hållbart ledarskap