Att Lyssna På Medarbetarna

Ibland är det lätt att man som ledare är upptagen av nästa sak på sin att göra lista att vi glömmer riktigt borta att lyssna på vad våra medarbetare säger. Just därför började jag första veckan efter semester med att lyssna. 

Jag tror vi alla har gjort det någon gång i livet. Vi har fört ett samtal med någon men egentligen är det en monolog vi fört i stället för en dialog. Min erfarenhet är att det ofta finns två stora bakomliggande orsaker till detta.

  1. Det jag har att säga är så viktigt så jag absolut inte får glömma bort vad det är.
  2. Jag fokuserar på nästa sak jag ska göra eller kanske på sådant som ligger fem arbetsuppgifter bort

I det första exemplet tenderar vi att avbryta så snart vi kan för att driva det vi har att säga och i det andra så kanske säger vi inte något utan snarare försöker avsluta samtalet så snart som möjligt. Vad de båda har gemensamt är att man inte lyssnar på personen man pratar med.

När jag kom tillbaka från min semester hade jag fyra mål med min första vecka. Jag skulle betala löner till medarbetarna, jag skulle uppdatera mig om läget på enheterna genom att ha möte med min cheg och min närmaste kollega. Jag skulle se till att mitt GTD-system var i fas och jag skulle ut på enheterna för att lyssna vad medarbetarna hade att säga om sommaren och läget.

Samtalen med medarbetarna gick i lite olika riktningar men de hade alla en sak gemensamt. Jag gjorde mitt bästa för att vara en aktiv lyssnare och inte vara den som drev samtalet framåt. Självklart ställde jag frågor med jämna mellanrum men jag fokuserade på att lyssna och på vad medarbetarna verkligen hade att säga.  Min upplevelse är att det verkligen gav frukt och jag hade många riktigt bra samtal under min första vecka tillbaka efter semestern.

Mina tre viktigaste råd till dig som precis kommit tillbaka från semestern är:

  • Ha naturliga samtal med medarbetarna T ex runt fika bordet.
  • Fokusera på att lyssna.
  • Låt samtalen ta den tid de tar.