Att Mäta Effektivitet I Arbetet Med Människor

Något jag ofta får höra är att det är svårt att arbeta med Lean när man arbetar med människor. Hur mäter man till exempel effektivitet eller kvalitet. Framförallt kvalité är svårt att mäta kvantitativt.

Under veckan som har gått lät jag två av mina enheter fundera på hur de kunde mäta just kvalité och effektivitet på deras enheter. Detta för att vi behöver komma igång ännu mer med Lean arbetet samt för att de själva i ren Lean anda ska få besluta om vad de ska mäta. En av de två enheterna hade lite svårt för att komma fram till vad de skulle mäta inom de två områderna. Så där får vi fortsätta diskussionerna. Men den andra löste problemet med effektivitet redan på en kvart.

Arbetsgruppen enades om att de skulle mäta effektivitet genom att se hur stor del av sitt arbetspass de lägger brukarna. Det vill säga den tid de jobbar öga mot öga med brukaren och de vill räkna bort exempelvis den tid som de går mellan brukare eller ringer till dem. Nästa gång vi träffas ska de få besluta vilket mål de ska ha för sin mätning för effektivitet. Förhoppningsvis kommer de även att hitta ett sätt att mäta kvalité också. Men genom att börja mäta effektivitet är vi ytterligare ett steg på vägen.