CV

Anställningar

Projektledare inom Sölvesborgs kommun (2015-pågår)
Projektleder Finsamprojektet Min väg 2. Projektet är ett samverkans- och lärandeprojekt mellan kommunerna i Blekinge, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget Blekinge. Projektets deltagare är de som står längst bort från arbetsmarknaden och deras deltagande i projektet ska leda till att de hamnar hos rätt myndighet för att öka deltagarens livskvalité. Som projektledare så fungerar jag som resursperson/coach för deltagarna i projektet. Det innebär att jag stöttar dem i att ta nästa steg på deras väg. Stödet består av stödjande/coachande/motiverande samtal, stöd vid myndighetskontakter både vid besök, telefon och att tolka olika intyg eller dokument samt stöd vid ansökningar. Som projektledare ansvarar jag för att projektet mål och syfte uppfylls, att presentera projektet mot finansiären Finsam, att löpande följa upp projektets ekonomi, att finnas samverkansvägen mellan de myndigheter och kommuner som deltar i projektet, att sprida arbetssätt, dokument och andra insikter kommer fram inom projektet till de myndigheter och kommuner som deltar i projektet. Som projektledare fungerar jag även som sammankallande för styrgrupp och beredningsgrupp, sekreterare i styrgrupp och ordförande i beredningsgrupp.

LSS-handläggare inom Södertälje kommun (2013-2015)
Som LSS-handläggare handlägger jag individärenden inom både LSS och SoL. Fattar beslut och ansvarar för att följa upp beslutande insatser. Jag är en viktig del i att hålla god kommunikation med både brukare, gode man samt utförare för brukarens räkning. Som handläggare ingår jag i ett team och höga krav ställs på min förmåga att samarbeta och samverka. Att följa lagen och hålla handläggningsrutinerna inom ram är av största värde där jag alltid har brukaren i första rum. Södertälje kommun arbetar enligt lean-filosofin vilket innebär att arbetet kräver fokus på ständiga förbättringar inom samtliga områden.

Gruppchef inom Södertälje kommun. (2012-2013)
Har som gruppchef ansvar för fyra boenden inom LSS med inriktning mot autism och utvecklingsstörning. Vilka omfattar 40 medarbetare och 25 brukare. I arbetsuppgifterna ingår bland annat handleda medarbetare i det dagliga arbetet, fatta ekonomiska beslut inom givna budgetramar, delegerat ansvar för vissa arbetsmiljöuppgifter, arbeta med kvalitets- och förbättringsarbete enligt lean-filosofin.

Kvalitetssäkringssamordnare inom Eskilstuna kommun. (2011-2012)
Har som Kvalitetssäkringssamordnare ansvarat för att utveckla och upprätthålla kvalitetssäkringssystemen, bedriva ett pedagogiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i brukarnas individuella planer, samarbeta med övriga kvalitetssäkringssamordnare, samverka med andra interna och externa aktörer, agera som enhetschefens förlängda arm på boendet samt delta i det dagliga omvårdnads- och rehabiliteringsarbetet. Dessutom driva utvecklingen av processarbetet för korttidsboende LSS som pågår inom kommunen.

Boendestödjare inom Eskilstuna kommun. (2010-2011)
Som boendestödjare på servicebostad arbetade jag med boende som har Asbergers syndrom och ADHD. Där har jag tillsammans med övrig personal arbetat direkt gentemot de boende med ansvar för deras välbefinnande. I arbetsuppgifterna ingår att i team hantera konflikter, sätta gränser, lösa problem på ett konstruktivt sätt, journalförning, stödjande samtal samt att utefter de boendes behov underlätta deras vardag så som att hjälpa till med städning och viss matlagning.

Behandlingsassistent på Högantorp avd Fridegård. (2007-2011)
Högantorp är ett akut- och utredningshem för unga tjejer omhändertagna enligt LVU. Där har jag tillsammans med övrig personal arbetat direkt gentemot ungdomarna med ansvar för deras välbefinnande. I arbetsuppgifterna ingår att i team hantera konflikter, sätta gränser, lösa problem på ett konstruktivt sätt, journalförning, stödjande samtal med ungdomarna samt viss kontakt med vårdnadshavare samt socialsekreterare.

Skötare på psykosavdelning på Mälarsjukhuset. (2007-2008)
Som skötare på psykosavdelningen på Mälarsjukhuset deltar man i den dagliga verksamheten, omvårdnaden och tillsynen av patienterna. I team hanterar man de konflikter, sätter gränser, löser problem som kan uppstå med patienten vidare ansvarar man för ordningen inom ett visst ansvarsområde, exempelvis köket.

Butiksbiträde på Coop Extra Strängnäs. (2008-2009)
Hade ansvar för butikens helhet på fredags- och lördagskvällar samt stod i spelbutiken under lördagar. Utförde räkning och bokförning av dagskassor. Delegerade arbetsuppgifter till medarbetare, varuplock, frontning och kundmöte.

Säljledare på Coop Extra Strängnäs. (2003-2007)
Som säljledare ingår man i ledningsgruppen och ersätter på delegat butikschefen vid dennes frånvaro. En säljledares arbetsuppgifter är att ansvar för helheten på avdelningen samt för kampanjer och aktiviteter. Dessutom ingår konceptansvar, ansvar för kundmötet, personalansvar, resultatansvar och driftansvar för avdelningen. En säljledare har ansvar för 10 anställda.

Frukt- och grönt ansvarig på Ica Birkahallen i Stockholm. (2002)
Som frukt och grönt ansvarig ansvarar man för frukt och grönt avdelningens helhet, kampanjer, aktiviteter, reslutat och drift. Dessutom ingår man i butikens ledningsgrupp och ersätter butikchefen vi dennes frånvaro.

Frukt- och grönt ansvarig på Varuhallen i Eskilstuna (2000-2002)
Som frukt och grönt ansvarig är man närmast underställd köpmannen. Man har ansvar för frukt och grönt avdelningens helhet, kampanjer, aktiviteter, reslutat och drift. Vid köpmannens frånvaro ansvarar man för butikens helhet samt för en personal grupp om ca 10 anställda.

Snabbgrossmedarbetare på Spar In Snabbgross i Eskilstuna (1999).
Ansvarade för frukt- och grönt och mejeri avdelningarnas helhet, kampanjer, aktiviteter, reslutat och drift. Utförde arbetsuppgifter som varuplock, orderplock, varumottagning.

Turistambassadör, Eskilstuna kommun. (1996)
Hade semestervikariat som Turistambassadör. I arbetsuppgifterna ingick att marknadsföra Eskilstuna för eventuella turister.

Butiksbiträde, Obs! Parken Eskilstuna (1992)
Hade semestervikariat som butiksbiträde. I arbetsuppgifterna ingick varuplock, varumärkning, frontning, kundmöte.

Utbildning

Beteendevetenskapliga programmet, Mälardalens högskola (2008-2011)
Min utbildning innehåller bland annat sociologi med inriktning mot socialpsykologi på c-nivå och har även läst psykologi med inriktning mot socialpsykologi på b-nivå. Dessutom har jag läst kurser inom samtalsmetodik, retorik och juridik där t ex SoL, LSS och arbetsrätt ingått.

Lean start-up, Södertälje kommun (2012)
Ger grunden för Lean utifrån Södertälje kommun. Innehåller lean-spel, kunskap om verktyg så som målstyrningstavla, fem S, och flödesanalys.

Motiverandesamtal (MI), Södertälje kommun (2014-2015)
Ger förutsättningar för att ha samtal med klienter utifrån en MI-ansats.

Lönesamtal, Södertälje kommun (2013)
Ger förutsättningar för att hålla ett lönesamtal och lönesätta medarbetare utifrån de kriterier som finns hos företaget.

Arbetsmiljöutbildning, Södertälje kommun (2012)
Certifiering inom arbetsmiljö för chefer inom Södertälje kommun. Utbildningen omfattar sju halvdagar innan prov. Utbildningen innehåller bland annat, fysisk- och psykiskarbetsmiljö, säkerhet och förebyggande arbete.

Säljledarutbildning, Coop (2006-2007)
Utbildningen har fokus på ekonomi, ledarskap, kundmötet, svåra samtal, medarbetar samtal samt kunskap på hur man på olika sätt ökar lönsamheten och trivseln hos både anställda och kunder i butiken.

Utvecklingsgruppen, Coop (2004-2005)
Utvecklingsgruppen syftar till att förbereda butiksbiträden för framtida chefspositioner inom företaget. Den har fokus på ekonomi, ledarskap, svåra samtal, medarbetar samtal samt kunskap på hur man på olika sätt ökar lönsamheten och trivseln hos både anställda och kunder i butiken.

Militär grundutbildning, Försvarsmakten (1995-1996)
Utbildades till gruppchef för kryptörer med placering på Försvaretsradioanstalt (FRA). Utbildningen innehöll förutom kunskaper inom olika krypterinssystem även ledarskap, och första hjälpen.

3-åring Ekonomisklinje, Rekarnegymnasiet i Eskilstuna (1991-1995)

Grunsskola, Årbyskolan i Eskilstuna (1982-1991)

Övrigt

Styrelseledamot, Mälardalens Studentkår (2009-2011)
Arbetet studentkårens styrelse innebär att man bland annat förbereder förslag för övriga instanser inom studentkåren. Fungerar som arbetsgivare gentemot anställd personal på kansliet. Är mest stolt över att ha byggt en ny organisation för att möta de ökade kraven på studentkårerna i och med kårobigatoriet avskaffades.

Handbollsdomare, Södermanlands handbollsförbund (1988-2003)
Har dömt allt ifrån ungdomsmatcher till matcher i damernas SM-slutspel, herrallsvenskan och pojklandslag.

Handbollstränare, Gökstens BK
Har tränat tre olika handbollslag i GBK. Två ungdomslag 2002-2003 samt 2011-2013. Ansvarade damernas utvecklingslag 2000-2002.

Handbollstränare, HK City
Tränade ett ungdomslag 1995-1999

Datavana
Har mycket god datavana. Behärskar förutom officepaketet bland annat Heroma, Timecare, Procapita samt flera olika webbpubliceringsverktyg.

Körkort
Innehar B-körkort och har tillgång till bil.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *