Förbättringstavlan Börjar Ta Form

Något som är en stor del i arbetet med Lean är att visualisera förbättringsområden, mål, mätningar, resultat och implementerade förbättringar. Detta hjälper till när verksamheter ska utvecklas och en stor tavla är ofta till hjälp.

För ett tag sedan kom förbättringstavlan eller målstyrningstavlan som vi kallar den i min kommun på plats på kontoret. Nu har jag påbörjat arbetet med att färdigställa den så att vi kan börja arbeta ordentligt med tavelmöten efter sommaren. De titlar vi använder oss av på den gemensamma tavla är från vänster spalten: Mål som är uppdelade i Övergripande mål och enhetens mål. I mitten mäter vi och där har vi mål, mätpunkt och resultat inom kvalité, brukar nöjdhet och människor som växer. Till höger har vi vår del för ständiga förbättringar där vi har underrubrikerna aktivitet, ansvarig och klart. Under sitter implementerade förbättringar och avvikelser/idéer.

Målstyrningstavla börjar ta form på kontoret

Målstyrningstavla börjar ta form på kontoret

Jag har även börjat arbeta lite smått med min egna tavla som jag kommer att använda som komplement till mitt arbete med mitt Getting things done system i Evernote. Min egna tavla kommer mest visualisera de mål som jag satt upp samt det uppmätta nuläget. Återkommer med bild på den senare. Men för stunden får ni njuta av kontorets gemensamma tavla.