Gemensam Tolkning Och Förståelse Ökar Chansen Att Lyckas Med Förändringsarbetet

Du har säkert varit med om det själv. Du har suttit på ett möte som närmat sig sitt slut och funderat på vad mötets innehåll egentligen betyder. Några timmar efter mötet träffar du på en kollega och ni börjar diskutera vad som egentligen förmedlades på mötet har ni två helt olika bilder av mötet. Det är inte någon konstigt i sig eftersom vi tar in olika saker när vi lyssnar.

När man arbetar i förändringsprocesser är det viktigt att begrepp betyder samma sak för alla i arbetsgruppen som arbetar med förändringen. Har gruppen olika tre olika uppfattningar om vad förändringen ska innebära blir förändringsarbetet mycket svårare. Jag försökte likna ett förändringsarbete som jag höll på med vid ett husbygge och att vi just då skulle lägga en stabil grund för det hus som vi tillsammans skulle bygga. En av medarbetarna tog till orda och sa: Det är svårt att veta var fönstret ska sitta om man inte har några ritning. Sedan dess har jag alltid arbetat med att var sak ska förstås och tolkas lika i en grupp.

I Lean pratar man om att alla på en nivå ska förstå en uppgift innan uppgiften kommer till nästa nivå. Förutom förståelsen är det även viktigt att uppgiften tolkas på samma sätt så att den kommer till nästa nivå i samma förpackning. Det här fungerar både upp och ner i en organisation. För en ledare som vill sprida sitt budskap är det viktigt att alla medarbetare kognitivt förstår vad som önskas uppnås med förändringsarbetet. Att sätta upp gemensamma mål är ett bra sätt att öka förståelsen. Men det är viktigt att alla tolkar målet på samma sätt innan man börjar arbete mot det annars är risken till felkällor stor.

Till exempel om en av mina grupper skulle välja att mäta effektivitet genom att se hur många timmar av sitt arbetspass de arbetar med brukarna. Det är då av stor vikt att alla tolkar ”arbetar med brukarna” på samma sätt. Så inte vissa räknar med all interaktion med brukarna medan andra bara den tid som man träffar brukaren. Om en tredje även räknar in förflyttningen till eller från en brukare kommer resultatet av mätningarna bli felaktigt och oanvändbart.

Därför vill jag skicka med er att ni alltid ska se till att informationen ni delger ska tolkas lika av arbetsgruppen innan ni implementerar det vidare i arbetet. Låt till exempel alla återge ett syfte med att mäta effektiviteten i exemplet ovan innan ni avslutar mötet.