Hur Använder Jag Evernote Till GTD – Del 3

Att hitta ett bra digitalt verktyg till David Allens Getting things done är inte det enklaste. Det finns en uppsjö att välja mellan. Mitt val föll tillsist på Evernote. Jag tänker i en serie bloggposter förklara hur jag använder Evernote som mitt GTD-verktyg.  I denna tredje bloggpost kommer jag beskriva hur jag använder en kontext till en uppgift.

Jag beskrev i del 1 hur jag hade delat upp min anteckningsböcker och i del 2 hur jag prioriterar mina Actions. Här i del 3 kommer jag att beskriva hur jag knyter kontexter till varje action. Kontexten kan vara en plats, en person eller något som du behöver ha för att utföra uppgiften. Anledningen till varför jag har valt att ge mina uppgifter en eller flera kontexter är för att jag ska enklare kunna sortera upp mina uppgifter. Säg till exempel att min chef ringer, då tar jag genast fram vad jag behöver prata med henne om som finns i mina listor. Detta gör jag genom att leta rätt på kontexten som bär hennes namn. Alla mina kontexter börjar med ett @, det skulle kunna vara för att det passar bra till exempelvis @ kontoret men det är enbart för att det ska bli lättare att söka efter kontexterna.

@Ärenden

Under taggen ärenden hamnar alla ärenden som jag behöver göra. Jag har valt att ta denna en nivå djupare och delat upp ärenden i flera undertaggar. Just nu har jag @ica för saker som jag ska handla i en matbutik och @S där jag sorterar ner ärenden som jag enbart kan göra i staden där jag arbetar.

@Dator

Under dator hamnar allt som jag behöver ha min arbetsdator till. Under här faller också sådant där jag behöver vara uppkopplad mot arbetetsnät då jag inte kommer åt allt jag kan behöva utföra bara jag har internet. Det kan vara rapporter jag ska dra ut, mail jag ska skicka eller dokument jag ska skriva.

@Möten

Här har jag också valt att gå ner ytterligare en nivå och specificera mina återkommande möten. På nästa nivå kopplar jag ihop uppgifter som rör chefsträffar, möten jag har på enheterna. Säg att jag exempelvis behöver tala om en ny policy på ett möte så skriver jag ofta anteckningar om det jag ska tala om i själva anteckningen. Sen när jag kommer till mötet så öppnar jag upp Evernote och går till rätt mötes tagg och på så sätt vet jag vad jag ska ta upp på just det mötet.

@Personer

Även här har jag en undernivå som jag specificerar några personer som jag ofta pratar med om saker, en av dem är min chef. Jag har inte en speciell tagg för alla jag pratar med utan bara personer som jag återkommande pratar med om speciella saker. Under personer jag har i dagsläget endast två personer.

@Platser

Återigen har jag tagit det en nivå djupare. Under platser sorteras uppgifter där jag behöver vara på en speciell plats för att lösa. Jag har en undertag för var och en av mina enheter och en för kontoret. Även här rekommenderar jag att du är lite för försiktig och inte lägger in allt för många platser.

@Telefon

Jag taggar alla uppgifter där jag ska ringa något med Telefon. Jag gör detta för att jag ska kunna söka på @telefon när jag bara har min telefon med mig och på så sätt kunna arbeta vidare med telefonen som ända verktyg. Perfekt när man åker bil mellan olika enheter.

@Tid över

Under tid över hamnar uppgifter som jag skulle kunna ta i tur med om jag har en stund över. Kanske är jag tidig till ett möte, sitter och väntar på ett tåg eller andra gånger när man kan ha några minuter över.

När du sedan väljer vilka kontexter du behöver skulle jag återigen rekommendera att du inte fyller upp med för många kontexter på undernivån. Risken finns att det kommer ta väldigt lång tid att tagga dina uppgifter när du går igenom inkorgen att du redan där tycker att GTD inte alls sparar tid och är effektivt.

Det var allt om kontexter, vill ni så är ni som vanligt välkomna att fortsätta diskussionen bland kommentarerna eller på twitter. I nästan bloggpost kommer jag beskriva hur jag har lagt upp min projekt i Evernote.

Läs gärna de andra delarna där jag beskriver hur jag använder Evernote till GTD:

Del 1

Del 2

Del 4

2 thoughts on “Hur Använder Jag Evernote Till GTD – Del 3

Comments are closed.