Hur Jag Använder Evernote Till GTD – Del 4

Att hitta ett bra digitalt verktyg till David Allens Getting things done är inte det enklaste. Det finns en uppsjö att välja mellan. Mitt val föll tillsist på Evernote. Jag tänker i en serie bloggposter förklara hur jag använder Evernote som mitt GTD-verktyg. I denna fjärde bloggpost tänker jag visa hur jag har organiserat mina projekt.

En projektbild med mac och olika dokument

Projekt som styrs av GDT och Evernote

Jag beskrev i del 1 hur jag hade delat upp min anteckningsböcker, i del 2 hur jag prioriterar mina Actions och i del 3 hur jag knöt an mina actions med olika kontexter. Här i del 4 kommer jag att beskriva hur jag lägger upp mina projekt. Som ni kanske minns från GTD har David Allen delat upp alla uppgifter i uppgifter som kräver en handling för att få sin lösning och uppgifter som kräver minst två handlingar för att få sin lösning. De som kräver minst två handlingar kallas för projekt. Ett typiskt projekt är om jag behöver ringa till kommunen men inte har numret till kommunen så behöver jag först ta reda på numret innan jag kan ringa. Då blir det till ett projekt.

I Evernote har jag valt att dela upp projekten i tre delar: Aktiva, inaktiva och Klara. Jag gör dessutom alla nya projekt till en egen tagg så att jag kan märka alla anteckningar med projektets namn. Det gör jag för att jag i framtiden säkert kommer få liknande projekt och då är det alltid bra att kunna gå tillbaka och få hjälp av vilka steg jag genomförde då.

 Aktiva

Under aktiva har jag gjort en underavdelning där jag har taggar på alla mina aktiva projekt. Jag ser alltid till att jag har minst en nästa action redo för varje projekt. Det är något som styrs av veckogenomgången. Jag har även till varje större projekt en anteckning som innehåller en kort bakgrund med mål och lite annat som aldrig sorteras in som en action.

 Inaktiva

Jag har valt att ha projekt som ligger i framtiden under en tagg som jag kallar inaktiva. Här ligger projekt som jag vill starta upp. Det ligger även större och mål som ligger långt fram i framtiden. Ett mål som låg här var när jag blev anställd på mitt nuvarande arbete att min provanställning skulle gå över till en tillsvidare anställning. Vilket nu är uppfyllt.

 Klara

Som jag nämnde tidigare så har jag en tagg där jag flyttar ner klara projekt. Det kan alltid vara bra att ha lite sparat av större projekt om det kommer liknande projekt som behöver göras. Dessutom är det precis med projekt som under anteckningsboken Klart. Kan jag hela tiden se att jag faktiskt får saker gjort med hjälp av mitt system så kommer jag också att fortsätta få saker gjorda.

Det här är hur jag har valt att bygga upp Evernote för att passa som GTD-verktyg. Idag använder jag nästa bara GTD i arbetet men jag har börjat blanda in lite privata uppgifter med. Bland annat har jag ett projekt med bloggposter jag vill skriva i framtiden. Just nu lutar det åt att jag GTD även kommer införas i hela mitt liv. Det jag funderar på nu är hur jag ska hålla isär privata uppgifter med uppgifter som är arbetsrelaterade.

Som vanligt ser jag fram emot fortsatt diskussion bland kommentarerna eller på Twitter.

Läs gärna de andra delarna där jag beskriver hur jag använder Evernote till GTD:

Del 1

Del 2

Del 3