Kan Vi Leana Bort Oss Själva?

Många personer som jag möter dagligen är rädda för att arbetet med Lean ska leda till att de får mycket mer att göra under sin arbetstid. Vissa känner en viss oro för att de eller någon kollega kanske i förlängningen kommer att förlora sitt arbete. Lean förespråkar att vi ska ta bort slöserier. Däremot delar Lean upp slöserierna i två olika sorters slöseri. Det som är nödvändigt och det som är onödvändigt.

Det slöseri som företag som arbetar med Lean vill komma åt är det onödiga slöseriet. Lean är inte heller ute efter att en uppgift ska ta så kort tid som möjligt samtidigt som uppgiften inte ska ta för lång tid. Utan meningen är att en uppgift ska ta rätt tid för att den ska bli utförd på ett sätt så att den håller hög kvalité. Hela syftet med Lean är som bekant att höja kvalitén, skyndar en person sig igenom en uppgift för att bli klar med den så snabbt som möjligt är risken stor att uppgiften slarvas igenom. Det skulle i sin tur innebära att en annan person behöver göra om uppgiften. Vilket inte skulle vara förenligt med Lean.

Jag försöker alltid upprepa detta när jag pratar med mina medarbetare om Lean att det inte handlar om att vi ska bli effektiva genom att vi ska vara så snabba som möjligt utan att vi ska se till att uppgifterna tar så lång tid de behöver för att vi ska leverera dem till mottagaren med hög kvalité. Där med inte sagt att en uppgift blir bättre utförd om den tar 60 minuter än 10 minuter, utan det beror helt och hållet på vilken uppgift det rör sig om.