Låt Medarbetarna Styra Leantavlan

I förra veckan var jag på en utbildning. Under luncherna brukar det alltid komma upp diskussioner om det ena och det andra intressanta. Eftersom det var många som arbetade med Lean där kom vi självklart också in på Lean men närmare bestämt leantavlorna eller målstyrningstavlorna. Jag tänkte lyfta lite vad samtalet vi hade handlade om och lite om hur jag tycker tavlorna borde användas. 

Först och främst vill jag påpeka att tavlorna inte på något vis är ett måste för att vara Lean, de är inte heller ett måste för ett lyckat förbättringsarbete. Men med det sagt så finns det massor av fördelar med att ha en tavla där man kan visualisera det man gör. Tavlorna kan se lite annorlunda ut beroende på i vilken verksamhet de finns eller vem det är som använder den. Jag har en helt egen tavla som jag har på kontoret. Där jobbar jag mycket med att visualisera mätningar av olika slag. Men ibland kommer det även upp förbättringsområden på tavlan. Inte för att jag inte har något att förbättra utan att vi har en gemensam tavla på kontoret.

Leantavla

Photo Credit: drewgstephens via Compfight cc

Det finns två delar av tavlan som jag tycker att tavla ska innehålla. Med dem kan man ta sig långt i sitt förbättringsarbete. Det är en del där vi visualiserar resultat och en del där vi visualiserar förbättringsområden. Dessa två områden behöver man dela upp i några delar. Resultat behöver ha vad vi mäter, när vi mäter, vilket är målet och hur ligger vi till mot målet. Förbättringsområden kan innehålla en plats för nya förbättringar, en där de som är aktiva finns med vem som ansvarar och när det ska vara klart. Och självfallet en plats där vi sätter implementerade förbättringar.

Skulle detta gå att göra digitalt? Det skulle säkert fungera men jag tror att det finns ett pedagogiskt syfte med att använda en verklig tavla och flytta ner de implementerade förbättringarna när de är klara. När något är klart känner man sig ofta rätt nöjd. Så många implementerade förbättringar ökar känslan av att vara nöjd. Utöver det så får man en helhetsbild av vad som händer i verksamheten. Vi uppvisar de här resultaten och vi jobbar med de här förbättringarna.

En sak som är extra viktig när vi arbetar med tavlor är att det inte är chefen som ska stå längst fram vid tavlan och styra. Tavlan tillhör dem som arbetar där tavlan befinner sig och det är dem som ska styra över de möten där tavlan är med. Det finns två stora anledningar till detta. Dels så blir intresset och delaktigheten mindre om chefen fixar och donar med tavlan och så är det faktiskt inte chefen som arbetar med förbättringar där tavlan är utan i första hand de som arbetar där.

I förra stycket kom jag osökt in på vad vi pratade om på lunchen i förra veckan. Nämligen hur styr vi tavlan. En av dem som jag diskuterade med förklarade att hens personalgrupp inte var vidare intresserad av tavlan. De ville inte fylla i olika mätningar om hur personalgruppen mådde osv. Vi frågade då hur hen hanterade detta. Hen förklarade då att det hände att hen fyllde i de olika mätningarna åt sina medarbetare. Som ni förstår väckte det mitt intresse så min följ fråga blev ”Hur sätter ni era mål?” Jag fick svaret att jag sätter målen.

Där har vi utgångspunkten igen i hur tavlan och arbetet med förbättringar behöver bedrivas. Om jag får ett mål av någon annan så är det inte så troligt att jag kommer kämpa mot det målet. Självklart har vi alla ramar att hålla oss inom. I mina verksamheter finns det bland annat LSS att förhålla sig till även i förbättringsarbetet.

Mina råd för ett lyckat arbete kring tavlorna är: Se till att målen stämmer överens med värdegrunden. Ha förbättringsområden starkt kopplade till det ni mäter och till sist gräv där du står.

2 thoughts on “Låt Medarbetarna Styra Leantavlan

 • Läste och blev lite lätt upprörd över personen som fyllde i olika mätningar åt sin personal när de inte ville! Hur tänkte personen där? Jag förstår genast varför personslen inte vill fylla i något!

  Dessutom sätta målen själv? Styr man sin verksamhet så lär man ha eller få problem.

  Bara min reflektion. Mycket bra och spännande tankar och reflektioner med vitsen med målstyrningstavla.

  • Lean är en filosofi som utmanar de gamla maktbalanserna som finns sen långt tillbaka i tiden. Men jag håller med det är svårt att få arbetet att fungera bra om någon bestämmer åt och att man inte får vara delaktig. Många grupper är inte heller vana med att få vara delaktiga och efterfrågar en chef som ”bestämmer” åt dem.

   Jag försökte ställa lite hur frågor för jag skulle inte lyckas att få hen att förändra sitt sätt att tänka om hen inte kom fram till det själv.

   Här har du ett No blame läge att träna på.

Comments are closed.