Med Ledarskap Kommer Ett Stort Ansvar

Det finns många som har åsikter om en ledare och vad dennes uppgifter borde vara. Skulle jag eller du fråga tio personer så skulle du säkert få tio olika svar på vilken uppgift som är viktigast för en ledare. Vi har alla olika behov som vi vill att vår ledare uppmärksammar och uppfyller. Att uppfylla dessa behov är en stor utmaning för en ledare men även något som triggar. För mig är det viktigaste att varje medarbetare ska uppnå sin fulla potential. Det är mitt jobb att göra allt i min makt för att hjälpa medarbetaren dit.

För mig är mina medarbetare experter på det som just de gör. Jag försöker därför ställa mängder av frågor när de kommer till mig med något. Dels för att jag ska förstå dem men även för att de själva ska tänka längre. De flesta och bästa svaren har de redan hos sig men de kanske inte riktigt kan få fram det utan att tänka ett eller två varv till.

När jag för någon vecka sedan hade medarbetarsamtal med min chef så frågade hon mig om hur jag tyckte hon återkopplade till mig. Mitt svar var att jag ville att hon skulle ställa fler frågor kring hur jag menade för att utmana mina tankar. Det finns en metod som jag använder ibland. Det kallas för fem varför. Det går egentligen ut på att för varje sak någon säger så ställer man frågan varför. Det kommer leda till att den som får frågan varför kommer pressa sig till att förklara lite bättre och så lite bättre. Jag gillar egentligen frågan hur mer än varför.

Till sist så menar jag att varje ledare har ett stort ansvar att hjälpa sina medarbetare att bli så bra som de kan bli.