Nio frågor att besvara innan du startar företag

Innan man startar ett företag kan det vara bra att ha svar på några grundläggande frågor. Eftersom jag kan vara lite impulsiv ibland svarade visste jag svaret på kanske hälften av dessa när jag drog i gång mitt företag. Nu har jag funderat länge och väl och har därför svar på dem. Mitt tips till dig är att innan du slår på stora trumman att du har svar på dessa nio frågor:

  • Hur fick du idén?
  • Vilka behov eller problem löser idén? Hur vet du att det finns ett problem eller behov och hur stort är det
  • Beskriv innovationen och dess affärsidé
  • Vilka är fördelarna med innovationen för potentiella användare, kunder, samarbetspartners etc?
  • Hur löser man behovet idag? Vilka konkurrenter finns? Namnge dem
  • Hur ska du tjäna pengar? Hur tjänar andra företag inom branschen pengar?
  • Vilken kompetens, kapital och tid har du/ni till att arbeta med innovationen? Kan och vill du/ni starta företag?
  • Vilken ambition har du/ni med innovationen?
  • Vad är nästa steg, nuvarande behov

När du har svarat på dessa frågor har du en god grund att stå på både när du skriver din affärsplan och inför framtiden.