Om Fredrik Alpstedt

Jag bidrar på en arbetsplats med ett tydligt och naturligt ledarskap som grundar sig i transperens, ärlighet, tron på människans ständiga utveckling och ett driv att hela tiden utmana omgivningen och mig själv att tänka ett steg längre. Jag kommer att bidra med en stor sammarbetsförmåga där jag har förmågan att se de människor jag möter samt en analytisk förmåga som tillsammans med ett kreativt sinne skapar möjligheter för förbättringar av existerande arbetssätt eller framtagandet av nya. Jag bidrar med förmågan att skapa planer för implementerande samt kunskap för hur en implementering  sker i ordinarieverksamhet på bästa sätt. Jag har förmågan att utbilda på ett pedagogiskt, intressant och engagerande sätt med anpassad presentationsteknik beroende på tillfälle. Det sker både med och utan teknikens hjälp vilket syftar till att maximera inlärnings- och minnesförmågan hos åhörarna. Genom att se människan har jag förmågan att skapa förtroende för min person och trygghet i en grupp. Jag fattar beslut som kommer medarbetare, medborgare och kunder till gagn genom att alltid stämma av så att besluten går i linje med företagets värdegrund.

Fredrik Alpstedt

Fredrik Alpstedt

Jag tror att människan befinner sig i ständig utveckling genom att vara medveten om vad sin förförståelse säger samt ständigt vara nyfiken på det nya och låta dessa två beståndsdelar stråla samman till nya erfarenheter och ny förförståelse. Jag tror på att vara öppen med sina kunskaper och ärlig mot sin omgivning. Jag tror på att vara en så god medmänniska som möjligt och att det jag ger kommer tillbaka till mig. Jag tror vi behöver tydliga strukturer där vi innanför strukturens ramar kan vara hur kreativa som helst. Jag tror att dessa strukturer behöver utmanas med jämna mellanrum för att på så sätt undersöka att just de strukturerna är de rätta för det sammanhanget.

Jag är väl rustad att möta dagliga utmaningar genom de erfarenheter jag har skaffat mig genom mitt tidigare yrkesliv som ledare i olika positioner och branscher. Ofta med fokus på kvalitets- och förbättringsarbete samt genom mångårigt ledarskap inom idrottsrörelsen. Utöver de praktiska erfarenheterna har jag även teoretiska erfarenheter från min beteendevetenskapliga utbildning på Mälardalens högskola där jag bland annat läste sociologi, psykologi, samtalsmetodik och retorik.

Läs vad jag har gjort tidigare här.