Övning I Att Tolka Instruktioner Lika

Desto fler personer som arbetar i en arbetsgrupp ju svårare är det att få alla att arbeta lika. I mina verksamheter är det viktigt för brukarens trygghet att medarbetarna arbetar så lika som möjligt.

Jag vill påstå att de flesta som arbetar i verksamheter där man ger människor stöd i dess vardag är medvetna om att trygghet för en brukare är viktigt. Oavsett om det är en vikarie eller en ordinarie medarbetare som ger brukaren stöd en dusch så ska brukaren känna sig trygg i den delen av sitt liv.

För att de flesta ska arbeta så lika som möjligt behöver det finnas tydliga genomförandeplaner som behöver tolkas på lika. Det är ofta när genomförandeplanerna tolkas av den enskilda utföranden som problemen uppstår. För om tio personer läser en sak eller hör en föreläsning så kommer de uppfatta det olika.

Jag har under veckan velat visa det i mina personalgrupper genom en liten övning som tar mindre än fem minuter att genomföra. Jag fick tips om den på en föreläsning jag själv var på om olikheter för några veckor sedan. Övningen går till på följande sätt.

Ge alla ett tomt papper. Storleken spelar egentligen inte någon roll men jag skulle rekommendera ett A4-ark. Be deltagarna hålla pappret framför sig och sedan blunda. När de väl blunder ber du dem vika pappret på mitten. När alla har vikt pappret ber du dem vika det på mitten ännu en gång. När alla har vikt pappret två gånger ber du dem vika av det övre högra hörnet på pappret. När de rivit av sitt hörn ber du dem veckla ut pappret en gång. Därefter ber du dem vika det på mitten ännu en gång. När alla vikt sitt papper ber du dem riva av det nedre vänstra hörnet på pappret. När alla har rivit av sitt hörn ber du dem veckla ut pappret och hålla det framför sig innan de kan öppna ögonen igen.

Denna övning gav mina medarbetare förståelse för hur olika vi är och hur olika vi tolkar instruktioner. Jag hoppas övningen gav dem en insikt hur viktigt det är att vi har en gemensam tolkning av våra uppgifter. Jag tror även att det gav mina medarbetare insikten att olikheter är en styrka eftersom jag vet att de tycker att de gör ett bra jobb på våra enheter. Slutligen fick övningen medarbetarna att skratta vilket alltid är bra.

Prova den gärna och återkoppla gärna hur det gick för er.