Release Often

Jag har brottats lite med en .com domän till mitt projekt. Tycker allt att det är svårt att välja domänen som ska vara bra både ur SEO synpunkt och ur kundsynpunkt. Den ska berätta vad det är för tjänst eller vad du nu erbjuder samtidigt som den ska vara lätt att komma ihåg för dina besökare.

Foto: 4rtist.com

När jag skapade hemsidan till mitt projekt fick jag tips av @per_p att jag skulle fråga mitt kontaktnät om vad de tyckte. Eftersom jag har rätt bra koll på mitt kontaktnät (vilket jag skriver ner om här) visste jag vilka som jag kunde vända mig till. Det gjorde jag även denna gång och fick ett gott råd på vägen av @stormhierta. Han skrev följande rader till mig via mail:

Release often, release early. LEAN programming. Let the customers take part in finetuning.

Jag kände att det både var bra och relevant för många och ville sprida det till flera. Vill du läsa fler av @stormhiertas ord hittar du hans blogg här.