Ta Hjälp Av Lean-spelet För Att Öka Förståelsen För Lean

Ett bra sätt att öka förståelsen för Lean och dess fördelar är att spela Lean-spelet. De ger snabba och tydliga resultat som sen kan förflyttas och omskrivas för att passa den egna verksamheten.  I min kommun spelar vi Lean-spelet som härrör från Lean-production, Vi bygger olika bilar och jag vet inte riktigt om det är det bästa spelet för en kommun. Grundtanken är den samma men för vissa är det svårt att föra över det som de har varit med om i spelet till vår verksamhet med människor. Det finns ett spel som handlar om administration som jag tror passar bättre för kommuner och vård och omsorg.

Den spelomgång som jag själv deltog i lyckades vi uppnå kundens mål gällande kvalité och leveranstakt men vi misslyckades ändå få kunden att känna sig nöjd. I mitt sätt att se på saken så har vi då misslyckats med målet vilket ska vara att få kunden nöjd. Men jag återkommer till det längre ner i inlägget. Vi spelade i tre omgångar där vi var tillåtna att ha olika mycket kreativitet. Mellan varje spelomgång hade vi ett tavelmöte där vi letade rätt på förbättringsområden. Det blev tydligt vad det var som fungerade och inte fungerade mellan omgångarna.

Att spela Lean-spelet är en bra grundplåt när man ska föra in lean på nya arbetsplatser. Det underlättar förståelse för nyttan man kan ha av lean. Eftersom alla även är delaktiga direkt så blir det naturligt att alla är mer delaktiga när det är skarpt läge med. När vi spelade så saknade jag mer djupgående analyser om vad som till exempel var slöserier i varje spelomgång. Var dessa onödiga eller nödvändiga. Kunde vi ha gjort på ett annat sätt för att påverka dessa slöserier. Ja ni förstår poängen.

Det som jag såg som allvarligt och som jag gärna hade velat haft en djupare analys av var om vi verkligen kan säga att vi uppnått våra mål även fast vi klarade av tillverkningstakten och kraven på kvalité. Jag anser att vi misslyckade eftersom vår kund var missnöjd. Det går inte att driva företag eller omsorgsarbete med missnöjda kunder eller brukare i längden. En missnöjd kund leder i sämsta fall till att kunden hittar en annan återförsäljare. Att ha en missnöjd brukare är i mina ögon värre än så, många gånger är de nämligen utlämnade till utföraren och det är därför viktigt att man strävar efter att göra brukaren nöjd. Lite skrämmande anser jag att det är att det inte var någon som reagerade över att den viktigaste personen det vill säga kunden var missnöjd.