Med Större Fokus På Hur

Det är lätt hänt att hamna i en Vad-orienterad tankevärld. Där vi hela tiden tänker på vad som ska genomföras. Kanske kompletterar vi Vad-et med ett När. Är vi riktigt noga med det vi gör skriver vi också ner vem det är som ska utföra uppgiften. Tyvärr glömmer vi allt som oftast diskutera eller skriva ner Hur[…]