Leantavla

Låt Medarbetarna Styra Leantavlan

I förra veckan var jag på en utbildning. Under luncherna brukar det alltid komma upp diskussioner om det ena och det andra intressanta. Eftersom det var många som arbetade med Lean där kom vi självklart också in på Lean men närmare bestämt leantavlorna eller målstyrningstavlorna. Jag tänkte lyfta lite vad samtalet vi hade handlade om[…]

Vikten Av Tydliga Och Mätbara Mål

I mina verksamheter är det vanligt att målet med insatsen, vilket i mitt fall är Bostad med särskilt stöd och service för vissa vuxna enligt 9 § 9 LSS, är väldigt svävande. Ofta är det att att brukaren ska leva ett gott och tryggt liv. Vilket är ett mål som är svårt att arbeta mot.