Vikten Av Tydliga Och Mätbara Mål

I mina verksamheter är det vanligt att målet med insatsen, vilket i mitt fall är Bostad med särskilt stöd och service för vissa vuxna enligt 9 § 9 LSS, är väldigt svävande. Ofta är det att att brukaren ska leva ett gott och tryggt liv. Vilket är ett mål som är svårt att arbeta mot.