Vad innehåller en affärsidé och en affärsmodell?

En affärsidé och afärrsmodellen är lätt att du som företagare har i huvudet när du startar upp ditt företag. Det var samma sak för mig när jag först bestämde mig för att starta företag. Dock bestämde jag mig rätt snart att om jag skulle starta ett företag, skulle jag göra det ordentligt. Det vill säga skriva affärsplaner och marknadsföringsplaner och så vidare. En affärsplan är inte bra bara för dig själv som företagare utan den används ofta när du söker banklån eller träffar investerare. Mitt första utkast till affärsidé blev väldigt luddig och lika så var det med affärsmodellen. Min rådgivare skickade mig tillbaka till kammaren för att göra en ny och klarare affärsidé samt en ny affärsmodell.

Affärsidé
Ett företags affärsidé ska helst inte vara längre än två meningar. I dessa två meningar ska desto mer in. Affärsidén ska berätta vad du gör, hur du gör det och till vilka du gör det för att fatta sig kort. För att du som läser detta ska förstå lite mer vad det handlar om tänkte jag ta upp de delar som jag har tänk på när jag har skrivit min affärsidé.

  • Vad är mitt företags syfte, varför finns det finns det till?
  • Vilka är företagets kunder, vilken marknad arbetar jag mot?
  • Vilka av kundernas behov kommer företaget att tillfredsställa?
  • Vilka tjänster erbjuder företaget för att tillfredsställa dessa behov?
  • Vad är det företaget gör för att kunderna ska välja oss?
  • Vad är det som företaget ska få in sina inkomster på?

Affärsmodell
Ett företags affärsmodell är egentligen mycket mer avancerad än den som jag gjorde. Min är en enkel sak som är inriktad på vad jag ska erbjuda kunderna för tjänster som jag kan tjäna pengar på. Hur prisbilen kommer se ut, vad jag kommer göra för vinster på det. Vad det finns för framtida utvecklingsmöjligheter i fråga om sätt jag kan tjäna pengar på. Hur många kunder jag behöver för att nå upp till olika vinst nivåer. Detta för att se om det finns någon rimlighet bakom min affärsidé. Samt många av de utgifter som företaget kommer att ha när allt rullas ut på riktigt.

Det är såhär som jag har gjort min affärsidé och min affärsmodell. Det finns säkert tusen saker som jag inte har tänkt på och jag väntar med spänning på min rådgivares feedback på mailet jag skickade igår kväll. Det kommer säkert att finnas anledning för mig att beröra dessa ämnen igen.