Fredrik Alpstedt är ledare och föreläsare med förmågan att se organisationerna och människorna i den

Verksamhetsområden

Behöver du någons om ser över din verksamhet och kommer med förslag på hur den skulle kunna förbättras? Behöver du en inspirerande föreläsare eller kanske en fotograf? Läs mer nedan.
PARALLAX EFFECT

Create memorable pages with smooth parallax effects that everyone loves. Also, use our lightweight content slider offering you smooth and great-looking animations.

WOOCOMMERCE

Build a front page for your WooCommerce store in a matter of minutes. The neat and clean presentation will help your sales and make your store accessible to everyone.

CUSTOM CONTENT BLOCKS

Showcase your team, products, clients, about info, testimonials, latest posts from the blog, contact form, additional calls to action. Everything translation ready.

GO PRO FOR MORE FEATURES

Get new content blocks: pricing table, Google Maps, and more. Change the sections order, display each block exactly where you need it, customize the blocks with whatever colors you wish.

Presentationsteknik - hur du maximerar effekten av dina presentationer

Om Fredrik Alpstedt

Det är genom att ha koll på din egna personliga värdegrund som du kan vara sann mot dig själv
Sträva alltid efter att nå din fulla potential i all som du gör

Jag bidrar på en arbetsplats med ett tydligt och naturligt ledarskap som grundar sig i transperens, ärlighet, tron på människans ständiga utveckling och ett driv att hela tiden utmana omgivningen och mig själv att tänka ett steg längre. Jag kommer att bidra med en stor sammarbetsförmåga där jag har förmågan att se de människor jag möter samt en analytisk förmåga som tillsammans med ett kreativt sinne skapar möjligheter för förbättringar av existerande arbetssätt eller framtagandet av nya. Jag bidrar med förmågan att skapa planer för implementerande samt kunskap för hur en implementering sker i ordinarieverksamhet på bästa sätt. Jag har förmågan att utbilda på ett pedagogiskt, intressant och engagerande sätt med anpassad presentationsteknik beroende på tillfälle. Det sker både med och utan teknikens hjälp vilket syftar till att maximera inlärnings- och minnesförmågan hos åhörarna. Genom att se människan har jag förmågan att skapa förtroende för min person och trygghet i en grupp. Jag fattar beslut som kommer medarbetare, medborgare och kunder till gagn genom att alltid stämma av så att besluten går i linje med företagets värdegrund.

  • Organisations utveckling
  • Coaching
  • Ledarskaps utveckling
  • Förbättringsarbete

Behöver ditt företag praktiskt stöd i värdegrundsarbetet?

Från bloggen

Läs Fredriks tankar om bland annat förbättringsarbeten och ledarskap

Get in touch